Student Events in Wales

Future events

Type of event Title Description Venue Start date Further Enquiries Info file
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolCalculus: curve sketching and differentiation. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13:00Swansea University / Prifysgol Abertawe25 Feb 17 Caron Flynn: 01792 606845 
Other Student EventMaster Class for Year 10/Dosbarth Meistr i Flwyddyn 10for further information /am rhagor o wybodaeth: Caron Flynn 01792 606845Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe04 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845More info
Other Student EventMaths Materclass for Yr 10 Girls / Dosbarth Meistr i ferched bl 10for further information /am rhagor o wybodaeth: Caron Flynn 01792 606845Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe04 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845More info
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolGeometry: trigonometry; Number: indices and logarithms. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13:00Swansea University / Prifysgol Abertawe04 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionAstudio FP1 Study DayDifferu / Differentiation 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University04 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
RevisionFP1Differu / Differentiation 9.00-1.30 ystafell / room B30 [email protected]Prifysgol Glyndwr University04 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionFP2Trigonometreg, Setiau a Ffwythiannau / Trigonometry and Sets and Functions. [email protected] / [email protected]Prifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea and Cardiff University04 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 for Swansea/Abertawe, Christine Green 029208 75554 for Cardiff 
RevisionMathemateg Ychwanegol / Additional MathsAlgebra. 9.00-1.30 [email protected] / [email protected]Prifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea and Cardiff University04 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 for Swansea/Abertawe, Christine Green 029208 75554 for Cardiff 
Other Student EventMaster Class for Year 10/Dosbarth Meistr i Flwyddyn 10for further information /am rhagor o wybodaeth: Caron Flynn 01792 606845Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe11 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845More info
Other Student EventMaths Masterclass for Girls / Dosbarth Meistr i ferched For Year 10 Girls / I Ferched blwyddyn 10Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe11 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845More info
Other Student EventSTEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Trigonometry; Complex Numbers 10:00-1:00Prifysgol Bangor University11 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSession for Year 12 based on MAT. Sesiwn i flwyddyn 12 wedi ei selio ar gwestiynau MAT. 10am-1pm. Am wybodaeth pellach/ for further information: [email protected]Prifysgol Bangor University11 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolGeometry: coordinates and vectors. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13:00Swansea University / Prifysgol Abertawe11 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionM2Fector Calcwlws, Taflegru a Mudiant mewn Cylch, Vector Calculus, Projectiles and Circular Motion [email protected]Prifysgol Abertawe /Swansea University11 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionM2Fector Calcwlws, Taflegru a Mudiant mewn Cylch, Vector Calculus, Projectiles and Circular Motion [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University11 Mar 17 Christine Green 029208 75554 
RevisionMathemateg Ychwanegol / Additional MathsAlgebra. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Aberystwyth University11 Mar 17 Stephen Earles 01970622838 
RevisionS2Profi Rhagdybiaeth / Hypothesis testing [email protected]Prifysgol Abertawe / Swansea University11 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
Other Student EventSTEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Geometry: coordinates and vectors. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13 [email protected]Swansea University / Prifysgol Abertawe18 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolAlgebra: sequences and series; Calculus: integration. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13:00Swansea University / Prifysgol Abertawe18 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionAstudio Mathemateg Ychwangegol / Additional Maths study dayAlgebra. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University18 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionFP1Differu / Differentiation [email protected]Prifysgol Abertawe/Swansea University & Sir Benfro/Pembs18 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionFP1Differu / Differentiation [email protected]Prifysgol Aberystwyth University18 Mar 17 Stephen Earles 01970622838 
RevisionFP3Ffwythiannau Hyperbolig ac Integru / Hyperbolic Functions and Integration [email protected]Prifysgol Abertawe /Swansea University18 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionM2Fector Calcwlws, Taflegru a Mudiant mewn Cylch, Vector Calculus, Projectiles and Circular MotionPrifysgol Bangor University18 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
RevisionM2Fector Calcwlws, Taflegru a Mudiant mewn Cylch, Vector Calculus, Projectiles and Circular Motion 9.00-1.30 ystafell/room B32 [email protected]Prifysgol Glyndwr University18 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
Other Student EventSTEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Integral Calculus; Differential equations. 10:00-1:00Prifysgol Bangor University25 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSession for Year 12 based on MAT. Sesiwn i flwyddyn 12 wedi ei selio ar gwestiynau MAT. 10am-1pm. Am wybodaeth pellach/ for further information: [email protected]Prifysgol Bangor University25 Mar 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
RevisionFP1Trawsffurfiau Matrics, Rhifau Cymhlyg a Loci / Matrix transformation, Complext Numbers and Loci. [email protected]Prifysgol Abertawe/Swansea University & Sir Benfro/Pembs25 Mar 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionFP1Trawsffurfiau Matrics, Rhifau Cymhlyg a Loci / Matrix transformation, Complext Numbers and Loci. [email protected]Prifysgol Aberystwyth University25 Mar 17 Stephen Earles 01970622838 
RevisionFP1Differu / Differentiation [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University25 Mar 17 Christine Green 029208 75554 
RevisionFP3Ffwythiannau Hyperbolig ac Integru / Hyperbolic Functions and Integration [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University25 Mar 17 Christine Green 029208 75554 
RevisionAstudio FP1 Study DayCyfres ac Anwythiad / Series & Induction 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University01 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionFP1Anwythiad a Chyfres, Gwreiddiau Polynomalau / Induction and Series, Roots of Polynomials [email protected]Prifysgol Abertawe/Swansea University & Sir Benfro/Pembs01 Apr 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionFP1Anwythiad a Chyfres, Gwreiddiau Polynomalau / Induction and Series, Roots of Polynomials [email protected]Prifysgol Aberystwyth University01 Apr 17 Stephen Earles 01970622838 
RevisionFP1Trawsffurfiau Matrics, Rhifau Cymhlyg a Loci / Matrix transformation, Complex Numbers and Loci. [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University01 Apr 17 Christine Green 029208 75554 
RevisionMathemateg Ychwanegol / Additional MathsGeometreg Gyfesurynnol, Integru a Differu / Coordinate Geometry, Integration, Differentiation. 9.00-1.30 [email protected] / [email protected]Prifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea and Cardiff University01 Apr 17 Caron Flynn: 01792 606845 for Swansea/Abertawe, Christine Green 029208 75554 for Cardiff 
RevisionMathemateg Ychwanegol / Additional MathsGeometreg Gyfesurynnol, Integru a Differu / Coordinate Geometry, Integration, Differentiation. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Aberystwyth University01 Apr 17 Stephen Earles 01970622838 
Other Student EventSTEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Mecaneg / Mechanics. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13 [email protected]Swansea University / Prifysgol Abertawe08 Apr 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionAstudio S2 Study DayHypothesis Testing. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University10 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionAstudio S3 Study DayPopulations with unbiased estimators, T distribution. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University11 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionAstudio M3 Study DayHafaliadau differol trefn un a threfn dau gyda chymwysiadau / First & Second order differential equations with applications. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University12 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionAstudio FP2 Study DayIntegru, Ffwythiannau / Integration, Real Functions. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University22 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
Other Student EventSTEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Past Paper Revision / Adolygu cyn bapurau 10:00-1:00Prifysgol Bangor University29 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
Other Student EventSolving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSession for Year 12 based on MAT. Sesiwn i flwyddyn 12 wedi ei selio ar gwestiynau MAT. 10am-1pm. Am wybodaeth pellach/ for further information: [email protected]Prifysgol Bangor University29 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279More info
RevisionAstudio Mathemateg Ychwangegol / Additional Maths study dayGeometreg Gyfesurynnol, Integru a Differu / Coordinate Geometry, Integration, Differentiation. 9.00-1.30 [email protected]Prifysgol Bangor University29 Apr 17 Elen Wyn Clode 01248 382279 
RevisionFP1Anwythiad a Chyfres, Gwreiddiau Polynomalau / Induction and Series, Roots of Polynomials [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University29 Apr 17 Christine Green 029208 75554 
RevisionFP2Integru, Graffiau o Ffwythiannau Cymarebol / Integration, Graphs of Rational Functions [email protected] / [email protected]Prifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea and Cardiff University29 Apr 17 Caron Flynn: 01792 606845 for Swansea/Abertawe, Christine Green 029208 75554 for Cardiff 
Other Student EventSTEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Ystadegaeth / Statistics. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13 [email protected]Swansea University / Prifysgol Abertawe06 May 17 Caron Flynn: 01792 606845 
RevisionSTEPSTEP - Statistics [email protected]Prifysgol Caerdydd / Cardiff University13 May 17 Christine Green 029208 75554 
Other Student EventSTEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Adolygu / Revision. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13 [email protected]Swansea University / Prifysgol Abertawe10 Jun 17 Caron Flynn: 01792 606845 
Other Student EventSTEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Adolygu / Revision. Faraday Lecture Theatre B 10:00-13 [email protected]Swansea University / Prifysgol Abertawe17 Jun 17 Caron Flynn: 01792 606845 


Past events

Title Venue Start date
Astudio FP2 Study DayPrifysgol Bangor University18 Feb 17
STEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Swansea University / Prifysgol Abertawe18 Feb 17
FP2Prifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea and Cardiff University11 Feb 17
Master Class for Year 10/Dosbarth Meistr i Flwyddyn 10Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe11 Feb 17
Maths Materclass for Yr 10 Girls / Dosbarth Meistr i ferched bl 10Fulton House Swansea University / Prifysgol Abertawe11 Feb 17
STEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Prifysgol Bangor University11 Feb 17
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Bangor University11 Feb 17
Astudio FP1 Study DayPrifysgol Bangor University04 Feb 17
Master Class for Year 10/Dosbarth Meistr i Flwyddyn 10University of Wales Trinity St Davids / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant04 Feb 17
Maths Materclass for Yr 10 Girls / Dosbarth Meistr i ferched bl 10University of Wales Trinity St Davids / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant04 Feb 17
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe04 Feb 17
Astudio FP1 Study DayPrifysgol Bangor University28 Jan 17
Astudio FP3 Study DayPrifysgol Bangor University28 Jan 17
Master Class for Year 10/Dosbarth Meistr i Flwyddyn 10University of Wales Trinity St Davids / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant28 Jan 17
Maths Materclass for Yr 10 Girls / Dosbarth Meistr i ferched bl 10University of Wales Trinity St Davids / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant28 Jan 17
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe28 Jan 17
Maths Masterclass for Year 10/Dosbarth Meisr i Flwyddyn 10University of Wales Trinity St Davids / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant21 Jan 17
Maths Materclass for Yr 10 Girls / Dosbarth Meist i ferched bl 10University of Wales, Trinity St Davids / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant21 Jan 17
STEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Swansea University / Prifysgol Abertawe21 Jan 17
STEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Prifysgol Bangor University21 Jan 17
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Bangor University21 Jan 17
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe21 Jan 17
Dathlu Merched mewn Mathemateg/Celebrating Women in MathsPrifysgol Bangor University20 Jan 17
Maths is Your Future / Mathemateg yw eich DyfodolPrifysgol Caerdydd / Cardiff University18 Jan 17
Maths is Your Future / Mathemateg yw eich DyfodolPrifysgol Aberystwyth University16 Jan 17
FP1Prifysgol Glyndwr University01 Jan 17
STEPPrifysgol Bangor University10 Dec 16
sesiwn astudion FP2 study sessionPrifysgol Bangor University10 Dec 16
Maths is Your Future / Mathemateg yw Eich DyfodolPrifysgol Glynd┼Ár University, Wrexham09 Dec 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Bangor University03 Dec 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Caerdydd / Cardiff University03 Dec 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe03 Dec 16
STEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Faraday, Singleton Campus, Swansea University / Prifysgol Abertawe26 Nov 16
sesiwn astudion FP1 study sessionPrifysgol Bangor University26 Nov 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Caerdydd / Cardiff University19 Nov 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe19 Nov 16
STEP II & III study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Faraday, Singleton Campus, Swansea University / Prifysgol Abertawe12 Nov 16
STEP Prifysgol Bangor University05 Nov 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Bangor University05 Nov 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Caerdydd / Cardiff University05 Nov 16
Solving Unusual Maths Problems / Datrys Problemau Mathemateg AnarferolSwansea University / Prifysgol Abertawe05 Nov 16
MAT Revision Session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Canolfan Cymraeg i Oedolion, Dean St, Prifysgol Bangor University22 Oct 16
MAT Revision Session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Faraday at Singleton Campus, Swansea University / Prifysgol Abertawe22 Oct 16
MAT Revision Session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Faraday at Singleton Campus, Swansea University / Prifysgol Abertawe & Prifysgol Bangor University08 Oct 16
STEP study session for Yr 13 /Sesiwn Adolygu bl 13Faraday, Singleton Campus, Swansea University / Prifysgol Abertawe01 Oct 16
Mathemateg yw Eich Dyfodol / Maths is your FuturePrifysgol Bangor University15 Sep 16
Solving Unusual Maths Problems/Datrys Problemau Mathemateg AnarferolPrifysgol Abertawe / Swansea University16 Jul 16
Ysgol Haf Maths Uwch / Advanced Maths Summer SchoolPrifysgol Abertawe / Swansea University13 Jul 16
Mathemateg yw Eich Dyfodol / Maths is Your FuturePrifysgol De Cymru / University of South Wales07 Jul 16
Ysgol Haf Maths Uwch / Advanced Maths Summer School Prifysgol Bangor University07 Jul 16
Mathemateg yw Eich Dyfodol / Maths is your FutureColeg Sir Benfro / Pembrokshire College05 Jul 16
Mathemateg yw eich Dyfodol / Maths is Your Future Prifysgol Abertawe / Swansea University29 Jun 16
Adolygu FP3 RevisionPrifysgol Abertawe / Swansea University25 Jun 16
Adolygu FP2 RevisionPrifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea & Cardiff University18 Jun 16
Adolygu Mathemateg Ychwanegol / Additional Maths RevisionCaerdydd/Cardiff, Aberystwyth, Sir Benfro/Pembrokeshire18 Jun 16
FP1Adeilad Hugh Owen Building, Prifysgol Aberystwyth University18 Jun 16
Adolygu FP1 RevisionPrifysgol Abertawe a Chaerdydd / Swansea & Cardiff University11 Jun 16
Adolygu M3 RevisionPrifysgol Caerdydd / Cardiff University11 Jun 16
Adolygu Mathemateg Ychwanegol / Additional Maths RevisionPrifysgol Abertawe / Swansea University11 Jun 16
Adolygu S2 RevisionPrifysgol Bangor University04 Jun 16
Additional Maths Revision / Adolygu Mathemateg YchwanegolPrifysgol Bangor University28 May 16
M2 RevisionPrifysgol Bangor University28 May 16
S2 revisionCardiff University21 May 16
FP2 RevisionPrifysgol Bangor University14 May 16
M2 RevisionSwansea University14 May 16
S1 revisionCardiff University14 May 16
FP1 revisionPrifysgol Bangor University07 May 16
STEP 2 & 3Prifysgol Abertawe/Swansea University23 Apr 16
Additional Maths Study Day / Astudio Mathemateg YchwanegolSwansea, Cardiff, Bangor University16 Apr 16
FP2 Study DaySwansea, Cardiff & Bangor University16 Apr 16
Solving Unusual Mathematical ProblemsPrifysgol Abertawe / Swansea University16 Apr 16
M3 Study DayPrifysgol Bangor a Chaerdydd YN UNIG / Bangor and Cardiff University ONLY06 Apr 16
S3 Study DayCardiff University ONLY05 Apr 16
S2 Study DayBangor, Swansea, Cardiff Universities04 Apr 16
FP1 Study DaySwansea, Bangor, Cardiff & Aberystwyth University19 Mar 16
STEP II & IIISwansea University19 Mar 16
Solving Unusal Mathematical ProblemsSwansea University16 Mar 16
'Celebrating Women in Mathematics' ConferenceSwansea University15 Mar 16
Additional Maths Study DaySwansea, Bangor & Cardiff University12 Mar 16
M2 Study DaySwansea, Bangor, Cardiff & Aberystwyth University12 Mar 16
SOLVING UNUSUAL MATHEMATICS PROBLEMSSwansea University12 Mar 16
FP1 Study DaySwansea, Bangor, Cardiff & Aberystwyth University05 Mar 16
Mathematics Masterclass for Year 9Swansea University05 Mar 16
FP2 Study DaySwansea, Bangor & Cardiff University27 Feb 16
Mathematics Masterclass for Year 9Swansea University27 Feb 16
SOLVING UNUSUAL MATHEMATICS PROBLEMSSwansea University27 Feb 16